top of page

Baby's en kinderen

Professionele zwangerschapsbegeleiding
Uw baby in veilige handen

Cranio Sacraal therapie tijdens de zwangerschap en na de geboorte is een prachtige manier om de natuurlijke communicatie tussen moeder en kind te bevorderen en al tijdens de zwangerschap geeft het rust en verdiept de verbinding tussen ouders en kind.

 

Gelukkig verloopt het merendeel van de zwangerschappen voorspoedig en komt de baby gezond en blakend ter wereld. Het komt echter ook voor dat er tijdens de zwangerschap of geboorte complicaties optreden welke op latere leeftijd aan het licht komen en hier kan Cranio Sacraal Therapie mogelijk een uitkomst bieden. 

 

Tijdens de geboorte komt er veel druk op het schedeltje van het kind te staan; de schedel is dan nog flexibel zodat tijdens de reis door het geboortekanaal de schedelbotjes over elkaar kunnen schuiven. De fontanellen en de overgang van de schedelbasis naar de eerste nekwervel hebben hierin een sleutelpositie. Het komt voor dat bij een gecompliceerde, of juist zeer snelle bevalling, na de geboorte, de overlapping van de schedelbotjes onvoldoende terug gecorrigeerd wordt, waardoor er een verhoogde spanning ontstaat binnen de schedel of bij de overgang naar de wervelkolom. Er kan druk ontstaan op de uittredende zenuwen, met name op de nervus vagus, die van het schedeltje naar de organen in de buik loopt. Deze zenuw is essentieel voor het functioneren van de longen en de spijsverteringsorganen. 

 

Mocht de nervus vagus bekneld raken dan kunnen elders in het lichaam wezenlijke klachten ontstaan: darmkrampen, bronchitisachtige verschijnselen, (verborgen) reflux, slik- en spijsverteringsklachten. 

 

Een obstructie tussen de eerste nekwervel en de schedel of tussen nekwervels onderling kan een scheefstand in de nek zijwaarts geven, maar mogelijk ook heupproblemen veroorzaken; in ernstige gevallen wordt dit het “KISS syndroom” genoemd. Het kind slaapt dan weinig en onrustig, huilt veel, heeft problemen met slikken of zuigen, lijdt aan overstrekking of juist ‘slap’ aanvoelen, wil niet graag geknuffeld worden, gaat niet graag in bad, heeft problemen met uit-en aangekleed worden en heeft een slechte spijsvertering. Wanneer dit syndroom niet herkend wordt en niet behandeld, dan kan het wat oudere kind KIDD syndroom krijgen. 

Wanneer deze kinderen ouder worden hebben ze soms gevoelens waar ze geen raad mee weten en veelal hebben ze geen idee omtrent de oorzaak van deze gevoelens. Ze keren zich soms in zichzelf en zijn dan moeilijk benaderbaar, ze worden agressief, voelen machteloosheid, boosheid, pijn of voelen zich verdrietig. Deze verschijnselen zijn mogelijk het gevolg van niet onderkende complicaties tijdens het geboorteproces. De volgende klachten kunnen zich dan aandienen: hyperactiviteit, allergieën, middenoor -ontstekingen, ontwikkelingsstoornissen, leer– en concentratieproblemen, gedrags-, spraak- en motorische problemen.

 

Cranio Sacraal Therapie is een zeer zachte manuele therapie, waarbij gewerkt wordt met het subtiele, autonome ritme van het cranio sacraal systeem, waarin zich de hersenen en het zenuwstelsel bevinden. Dit ritme kan door de therapeut over het gehele lichaam gevoeld worden. Door met dit cranio sacraal ritme te werken kunnen gedurende dit proces op diepe niveaus de genoemde verstoringen, obstructies, pijn- en spanningsplekken in het lichaam waargenomen worden en vervolgens wordt de belemmering vrij gemaakt en de vrijkomende spanning afgevoerd.

Bibliotheek - 1 van 1 (2)_edited.jpg
bottom of page