top of page

Beroepsvereniging informatie

RBCZ-logo_RGB_payoff_edited.jpg

RBCZ - GEREGISTREERD
De RBCZ is een platform dat staat voor kwalitatieve en vakbekwame zorg met een holistische benadering, waarbij je vrij bent om te kiezen wat jij nodig hebt.

VBAG.jpeg

VBAG - GEREGISTREERD 
De VBAG is een beroepsvereniging en platform voor integratieve gezondheidszorg.

klachten-1000x531-1193028003.jpg

JE HEBT EEN KLACHT. WAT NU?
Als geregistreerd therapeut doe ik er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Maak deze kwestie dan aan mij kenbaar. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je bespreekt waarover je ontevreden bent of aangeeft wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het me dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten. Meestal lost een goed gesprek  jouw onvrede of klacht op.

Voor meer informatie over klacht- en tuchtrecht klik op de nevenstaande afbeelding of op de informatieknop.

Kindermishandeling-728632198_edited.jpg

HUISELIJK GEWELD OF KINDERMISHANDELING
Wat te doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan kan ik gebruik maken van het meldcode stappenplan. Aan de hand van 5 stappen bepaal ik als professional of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp ingezet kan worden.

STAP 1
Signalen in kaart brengen die je zorg bevestigen of ontkrachten. De signalen en vervolgstappen objectief en feitelijk vast leggen in het dossier. Indien nodig de kindcheck uitvoeren.
STAP 2
Overleg met een deskundige collega om signalen te duiden. Zo nodig Veilig Thuis of een forensisch arts raadplegen. Bij eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of vrouwenbesnijdenis direct contact op nemen met Veilig Thuis.
STAP 3
Mijn zorgen zo snel mogelijk bespreken met de ouders/verzorgers van het kind en het kind zelf. Alleen als mijn veiligheid of die van het kind in gevaar kan komen door een gesprek kan hiervan worden afgezien.
STAP 4
Een inschatting maken van de aard en de ernst van de situatie op basis van signalen, het overleg met een collega en de gesprekken met ouders en het kind. Bij twijfel advies aan Veilig Thuis vragen. Bij een reële kans op schade: melden.
STAP 5
Als ik het kind voldoende kan beschermen, bied of organiseer ik de noodzakelijke hulp. Als de situatie acuut of structureel onveilig is, doe ik een melding bij Veilig Thuis en beslis ik samen welke hulp ik zelf kan organiseren. 

bottom of page