top of page

Somato Emotional Release

SER

Al in 1899 sprak de grondlegger van de osteopathie dr. A.T. Stills de legendarische woorden: “Er is mij geen deel van het lichaam bekend dat zoveel wezenlijke informatie verschaft over de werkelijke staat van zijn constitutie (de staat waarin lichaam en geest verkeren) als de fascia.”

 

In het lichaam is fascia overal aanwezig; in feite omhult en verbindt dit “bind”weefsel
– de naam zegt het al - iedere zenuw, weefsel, bot, gewricht of orgaan met elkaar. Elk deel van ons lichaam communiceert, behalve via het zenuwstelsel, ook op deze manier met andere delen van het lichaam.

 

Het is een algemeen geaccepteerd gegeven dat er een actieve intelligentie, emotionele capaciteit en geheugen huist in iedere cel van ons lichaam. Via Somato Emotional Release is hiermee - en daarmee met het opgeslagen trauma - te communiceren.

 

Wanneer we bijvoorbeeld een ongeval krijgen, dan wordt (de impact van) de klap door het lichaam opgevangen. De eerste natuurlijke reactie van het lichaam is om deze energie op te nemen (discipiëren). De tweede reactie is om deze energie te isoleren om de schade zoveel mogelijk te beperken. De “impact” van het ongeval kan zich dus overal in het lichaam manifesteren, in de vorm van pijnklachten of dysfunctie.

Dus, ergens, op een specifieke plek in het lichaam verliest deze energie uiteindelijk zijn kracht en nestelt zich in het weefsel. Ons lichaam vormt daaromheen een kapsel: een energie cyste, waarbinnen de geïsoleerde energie zich bevindt. Om te blijven functioneren, doet het lichaam waarvoor het gemaakt is: het leidt de normale levensstromen zoveel mogelijk om deze plaats heen. Het lichaam blijft dit op onbewust niveau doen, totdat het niet langer bij machte is om deze corrigerende functie in stand te houden. Op dat moment kunnen zich allerlei klachten gaan manifesteren.

 

Een energie cyste kan zich op elke plek binnen het lichaam manifesteren en kan zowel een fysieke of psychische oorsprong hebben. Wanneer de klachten lange tijd na het ontstaan van de energie cyste optreden, is de link naar de oorzaak van de klachten vaak niet meer te leggen. Somato Emotional Release maakt het mogelijk om deze energie cystes concreet op te sporen, er mee in communicatie te gaan en op bewust niveau de balans (homeostase) te herstellen, niet zelden tijdens de eerste sessie al. Wanneer deze ervaring is herbeleefd zullen de gerelateerde klachten ook niet meer terugkeren.

bottom of page